Aktīvie pētījumi

Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai
Projekta vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 1.6.2020
Beigu datums: 31.12.2022

 

Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības pasākuma "Sadarbība" 16.1.ietvaros ir finansiāli atbalstījis pētījumu projekta Nr. 19-00-A01620-000079 "Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai" īstenošanu.

Kopējais pētījuma finansējums: 95950 EUR, no tā LVMI Silava finansējums 79500 EUR

Pētījuma partneris: MYRTILLUS SIA

Pētījuma mērķis: Izstrādāt metodi saīsinātas rotācijas papeļu stādījumu (plantāciju meži) un kokaugu stādījumu ierīkošanai neizmantotajās lauksaimniecības zemēs un lauksaimniecības platībās.

Aktivitātes:

  1. Ilglaicīgo parauglaukumu ierīkošana, uzmērīšana un pārmērīšana papeļu stādījumos.
  2. Augsnes paraugu ievākšana papeļu stādījumos un to fizikāli ķīmiskā testēšana, lai noskaidrotu barības elementu ietekmi uz stādījumu attīstību.
  3. Eksperimentāla demonstrējumu objekta ierīkošana.
  4. Papeļu stādījumu ierīkošanas vadlīniju un rekomendāciju izstrāde.
  5. Semināru organizēšana nozares profesionāļiem un meža īpašniekiem.
  6. Populārzinātniskas publikācijas sagatavošana.

Pētījuma īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Lauku Atbalsta Dienesta tīmekļa vietnē šeit un šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.