Aktīvie pētījumi

Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē (2020)
Projekta vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 1.1.2020
Beigu datums: 15.11.2020

Pētījuma atbalstītājs – Medību saimniecības attīstības fonds.

Darba uzdevumi:

I posma darba uzdevumi (līdz 2020. gada 15. jūlijam):

 1. Materiāla apstrāde, kas ievākts laikā no 2019. gada 15. novembra līdz 2020. gada pētījuma 1. posma uzsākšanai.
 2. Pētījuma 1.posma izpildes laikā nomedīto vilku un lūšu materiāla ievākšana.
 3. Plēsēju nodarīto postījumu vietās ievākto paraugu apstrāde un analīze.
 4. Medību rezultātu salīdzinājums ar iepriekšējām medību sezonām.
 5. 2019./2020. gada sezonas medību ietekmes vērtējums uz vilku populāciju pēc nomedīto dzīvnieku skaita un limitu izpildes gaitas.
 6. Par gadu jaunāku indivīdu īpatsvara dinamikas izpēte nomedīto vilku paraugkopas vecuma struktūrā.
 7. Ar medību slodzi saistītās informācijas un neinvazīvā ceļā ievākto vilku izplatības datu analīze.

II Noslēguma posma darba uzdevumi (no 2020. gada 16. jūlija līdz 15. novembrim):

 1. Materiāla ievākšana no nomedītajiem vilkiem.
 2. Plēsēju nodarīto postījumu vietās ievākto paraugu apstrāde un analīze.
 3. DNS analīzes no 2019./2020. gada medību sezonā iegūtajiem paraugiem (300 gab.).
 4. 2019./2020. gada sezonas medību ietekmes vērtējums uz lūšu populāciju pēc nomedīto dzīvnieku skaita un limitu izpildes.
 5. Par gadu jaunāku indivīdu īpatsvara dinamikas izpēte nomedīto lūšu paraugkopas vecuma struktūrā.
 6. Vilku un lūšu parazitoloģisko pētījumu rezultātu analīze.
 7. Vilku un lūšu barošanās pētījumu rezultātu analīze.
 8. Medību procesā un neinvazīvā ceļā iegūto datu apvienojums, analīze.

Pētījuma noslēguma pārskats šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.