Aktīvie pētījumi

Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām – digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām – koksnes pelniem
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 1.10.2019
Beigu datums: 31.10.2022

 

Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības pasākuma "Sadarbība" 16.1.ietvaros ir finansiāli atbalstījis sadarbības projekta Nr.19-00-A01612-000008 "Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām – digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām – koksnes pelniem" īstenošanu.

Pētījumu īsteno 9 partneri: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (vadošais partneris), a/s "Ziedi JP", SIA "Pampāļi", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", SIA "Fortum Latvia", SIA "LATVI DAN AGRO", z/s "Irbenes"; SIA "Dobeles EKO"; SIA "MC BIO".
Pētījuma aktivitāšu koordinatore LVMI Silava: Dagnija Lazdiņa.

Kopējās attiecināmās izmaksas 439 541.56 EUR, tai skaitā LVMI Silava 60 000 EUR.

Pētījuma gaitā tiks izstrādātas jaunas tehnoloģijas, lai ražotu augsnes auglību uzlabojošus produktus (mēslošanas līdzekļus) ar augstu pievienoto vērtību no ražošanas blakusproduktiem – digestātiem un koksnes pelniem.

Lai sasniegtu pētījuma mērķi, ir izvirzīti sekojoši uzdevumi:

  • analizēt Latvijā ražoto dažādu digestātu sastāvu;
  • noteikt Latvijā ražoto dažādo pelnu sastāvu;
  • novērtēt dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmi uz augu augšanu veģetācijas traukos;
  • novērtēt dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmi uz augu augšanu un produktivitāti lauka un meža apstākļos;
  • izstrādāt tehnoloģisko ciklu konkurētspējīga produkta ražošanai;
  • izpētīt izejvielu (digestāta un koksnes pelnu) proporcijas maiņas ietekmi uz ražošanas tehnoloģiju.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" pētnieki iesaistīti dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmes uz augu augšanu novērtējumā veģetācijas traukos – konteineros – audzējot Latvijā atlasītu papeles klonu 'Auce' un parastās priedes stādus. Vēlāk LVMI Silava veiks dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmes uz augu augšanu un produktivitāti meža apstākļos pārbaudi un novērtējumu – izcirtumos ar nabadzīgu augsni, zemu augsnes pH vai nesabalansētu augu barošanās elementu daudzumu.

Aktualitātes:

  1. 2020.03.26. Sagatavoti klona Auce spraudeņi koksnes pelnu un digestāta maisījumu pirmajiem izmēģinājumiem – augsnes ielabošanas, mēslošanas efekta novērtēšana izmēģinājumiem konteineros ar mežaudzes augsni. 

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.