Aktīvie pētījumi

Latvijas Lauksaimniecības pārvaldības pilnveide
Projekta vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 3.9.2018
Beigu datums: 31.8.2021

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/009

Vadošais partnerisLatvijas Lauksaimniecības universitāte 
Vadošā partnera pārstāvisIlze Beitāne
Sadarbības partneris: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Kontaktpersona - vadošais pētnieks Tālis Gaitnieks

Mērķis: pilnveidot LLU studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.
Kopējais finansējums: 1 059 598.00 EUR.

Aktivitātes

1. 2019.05.24. Zinātnieki sniedz rekomendācijas LLU studiju programmu pilnveidei. Relīze ŠEIT.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.