Aktīvie pētījumi

Daudzfunkcionālas pacilu veidošanas iekārtas izstrādāšana meža atjaunošanai izcirtumos uz auglīgām un pārmitrām augsnēm
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 1.3.2019
Beigu datums: 28.2.2021

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam
pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā"
apakšpasākuma 16.2. "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" līdzfinansēts pētījums Nr. 18-00-A01620-0000352
Pētījuma kopējā attiecināmo izdevumu summa ir 89 217,25 €
Sadarbības partneris: SIA Kursa MRU
Pētījuma mērķis ir izstrādāt un praksē pārbaudīt daudzfunkcionālu iekārtu celmu apstrādei un augsnes sagatavošanai ar pacilošanas paņēmienu Latvijas meža tipos uz auglīgām un pārmitrām augsnēm.
Aktualitātes:
  1. 2019.08.31. Pirmie ierīces rasējumi ir gatavi. Rasējumi šeit.
  2. 2019.12.23. Pieņemts lēmums par pacilotāja prototipa izgatavošanas iepirkuma uzsākšanu. Rasējumi šeit.
  3. 2020.01.21. Izsludinām atkārtotu iepirkumu.
  4. 2020.02.13. Noslēgts līgums ar SIA "Džipu darbnīca" par prototipa izgatavošanu.
  5. 2020.03.26. SIA "Džipu darbnīca" izgatavojusi pirmo pacilu veidošanas ierīces prototipu, kas ar trīs darba plaknēm spēs veidot pacilu un ar aktīvo vielu šķīdumiem vai ūdeni apstrādāt stādvietu un blakām esošo celmus. Video šeit. Aprīļa sākumā iekārta tiks montēta uz bāzes mašīnas un uzsākti izmēģinājumi.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.