Aktīvie pētījumi

Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings
Projekta vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 24.4.2018
Beigu datums: 15.11.2018

ZM Meža attīstības fonda atbalstīts pētījums


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.