Aktīvie pētījumi

Enerģētiskās koksnes sagatavošana no celmiem un daudzgadīgo enerģētisko augu plantācijās - tehnoloģijas un darba organizācija
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 6.5.2008
Beigu datums: 3.11.2008

Pētījuma atbalstītājs - Meža attīstības fonds.

Pētījuma zinātniskais pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.