Aktīvie pētījumi

Atbalsts LVMI "Silava" starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās
Projekta vadītājs: Jānis Vuguls
Sākuma datums: 20.4.2018
Beigu datums: 31.12.2022

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.5/18/I/010)
Programma "Izaugsme un nodarbinātība"
specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"
pasākums 1.1.1.5. "Atbalsts
starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās"

Vispārīgais mērķis ir veicināt Latvijas mežzinātnes zinātniskās kapacitātes attīstību un veicināt tās starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju. Projekta ietvaros paredzēts sagatavot 16 virs sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto projektu pieteikumus starptautiskās Programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmā, apmeklēt 4 programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas ietvaros organizētajā partnerības biržās, 4 apmeklēt Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centra organizētajos atbalsta pasākumos un informācijas dienās, piedalīties ar ziņojumiem starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 64 komandējumu apjomā. Projekts sekmē Latvijas viedās specializācijas stratēģijā noteiktā tautsaimniecības transformācijas virziena un izaugsmes prioritātes īstenošanu un specializācijas jomas – zināšanu ietilpīga bioekonomika attīstību. 

Projekta īstenošanas vieta – LVMI Silava; Laiks – no 2018. gada 20. aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim, pirms projekta uzsākšanas sagatavoti 6 virs kvalitātes sliekšņa novērtēti projektu pieteikumi, projekta īstenošanas ilgums – 57 mēneši, attiecināmās izmaksas – 210 990,00 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums – 179 341,50 EUR.

Aktualitātes

 1. 2018.05.21.-24. Dalība pasākumā Gas Oil Technologies.
 2. 2018.07.23. Dalība 17. starptautiskajā vēsturiskās ģeogrāfijas konferencē. Relīze šeit. Prezentācija šeit.
 3. 2018.09.28. Dalība Bat Conservation Trust konferencē. Relīze šeit.
 4. 2018.10.20. Dalība starptautiskā konferencē Pathways – Human Dimensions of Fisheries and Wildlife Conference 2018. Relīze šeit.
 5. 2019.01.11. Dalība European Forests – Our Cultural Heritage. Relīze šeit.
 6. 2019.04.29.-30. Norisinās LVMI Silava organizētā starptautiska konference/seminārs par ātraudzīgajām kokaugu kultūrām "Alkšņi un citi ātri augoši koki". Programma šeit. Relīze šeit.
 7. 2019.05.07. Aizvadīta starptautiskā konference Alders and the other fast growinbg trees. Relīze šeit.
 8. 2019.06.10. Dalība starptautiskā konferencē EUBCE 2019 27th European Biomass Conference & Exhibition. Relīze šeit.
 9. 2019.07.31. Dalība starptautiskā konferencē IAB IMOSS SEB 2019. Relīze šeit.
 10. 2019.09.23. Dalība 34. Starptautiskās medību faunas biologu savienības (IUGB) kongresā. Relīze šeit.
 11. 2019.11.28. Dalība FORMEC. Exceeding the Vision: Forest Mechanisation of the Future. Relīze šeit.
 12. 2020.01.20. Dalība Ekosistēmu pakalpojumu partnerības konferencē ESP 10 Hanover Vācijā. Relīze šeit.
 13. 2020.04.20. Pozitīvu ekspertu vērtējumu programmas "Apvārsnis 2020" uzsaukumā ir saņēmis Latvijas Universitātes vadībā sagatavotais pieteikums NIGHTLV 2020 "Eiropas zinātnieku nakts Latvijā 2020", kas nozīmē, ka LVMI Silava piedalīsies ari 15. Eiropas Zinātnieku naktī. 2019. gada 27. septembrī četrpadsmito reizi visā Latvijā norosinājās Eiropas Zinātnieku nakts, kuras tēma bija "Zinātne nākotnei", tāpēc ikviens, neatkarīgi no vecuma un interešu loka, varēja iepazīties ar inovācijām un jaunākajām tehnoloģijām, kas tiek izmantotas zinātnieku darba ikdienā. LVMI Silava Eiropas zinātnieku nakts ietvaros notika dažādas aktivitātes: viktorīna, datorsimulācijas spēle, izziņas pieturas, meistarklase, radošā darbnīca un izstādes. Eiropas Zinātnieku nakti LVMI Silava apmeklēja vairāk nekā 500 interesentu. Vairāk informācija par pasākumu atrodama šeit.
 14. 2020.10.10. 2020.gada sākumā LVMI Silava iesaistījās vairākos starptautiskajos konsorcijos ar mērķi sagatavot kopīgus pētījumus programmas "Apvārsnis 2020" rīkotajos uzsaukumos. Sekmīgu vērtējumu konkursa H2020-LC-CLA-2020 1.kārtā un uzaicinājumu piedalīties 2.kārtā ir saņēmis vadošā partnera Centre National de la Recherche Scientifique (Nacionālais zinātnisko pētījumu centrs, Francija) koordinētais pieteikums BIG-BURN "Building a science-based decision support tool for an optimised and integrated management strategy in EU". Pieteikums 2.kārtā iesniegts 2020. gada 3. septembrī, un ir plānots saņemt tā vērtējumu līdz 2020. gada beigām.
  Uzaicinājumu piedalīties uzsaukuma H2020-SFS-2020 2.kārtā ir saņēmis arī vadošā partnera NIBIO (Norvēģijas Bioekonomikas Institūts) koordinētais pieteikums Kodama "A new spirit in forest soils management for climate change mitigation". Pieteikums 2.kārtā iesniegts 2020. gada 4. septembrī, un ir plānots saņemt tā vērtējumu līdz 2020. gada beigām.
 15. 2021.04.27. Zinātnieku nakts 2021 pasākuma izsludināšana. Relīze šeit.
 16. 2021.05.13. Zinātnieku nakts 2021 pasākums LVMI Silava. Relīze šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.