Aktīvie pētījumi

Risinājumu izstrāde bērza finierkluču plantāciju produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanai ar krājas kopšanas cirtēm
Projekta vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 15.12.2017
Beigu datums: 31.12.2019


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam
pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā"
apakšpasākuma 16.2. "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei"
līdzfinansēts projekts Nr. 17-00-A01620-000022

Pētījuma kopējā attiecināmo izdevumu summa ir 99996,76 €.

LVMI Silava sadarbībā ar

Pētījuma mērķis ir izstrādāt praktiski pielietojamu matemātisku modeli bērzu finierkluču plantāciju un mežaudžu krājas kopšanas ciršu ekonomiskās efektivitātes aprēķiniem, kā arī sagatavot vadlīnijas audžu produktivitātes un iegūstamās apaļkoksnes kvalitātes uzlabošanai ar krājas kopšanas cirtēm, veicinot mežsaimnieku un koksnes pārstrādes uzņēmumu sadarbību augstas pievienotās vērtības produktu ražošanā no bērza apaļkoksnes.

Aktualitātes

  1. 11.-12.05.2018. Dalība meža nozares izglītojošā pasākumā "Meža ABC".
    10.-12.maijā Kuldīgas novada Padures pagasta "Struņķukrogā" norisinājās lielākais izglītojošais meža nozares pasākums Latvijā "Meža ABC", pulcējot gandrīz 10000 apmeklētājus, kuri vēlējās vairāk uzzināt par mežu un norisēm tajā. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 meža nozares uzņēmumi un organizācijas un tā atklāšanu ar savu klātbūtni pagodināja Meža dienu patrons Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis. "Meža ABC" aktīvi piedalījās arī LVMI Silava pārstāvji, kuri organizēja darbu vairākās mežu izzinošās pieturās. Pasākuma pēdējā dienā notika informatīvs seminārs, kurā interesenti tika iepazīstināti ar bērzu finierkluču plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas pamatprincipiem. Projekta vadītājs Kaspars Liepiņš bija sagatavojis priekšlasījumu, kurā informēja par aktuālākajiem pētījumiem bērzu apsaimniekošanas jomā un piedāvāja meža īpašniekiem iespēju iesaistīties ilglaicīgo izpētes objektu izveidē savos īpašumos esošajās bērzu audzēs. Prezentācija šeit.
  2. 07.08.2018. Aicinājums dalībai semināros "Bērza plantāciju apsaimniekošana produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanai", kas notiks š.g. 24., 31. augustā un 7.septembrī. Vairāk informācijas šeit.
  3. 13.09.2018. Notikuši semināri par bērza finierkluču plantāciju ierīkošanu un apsaimniekošanu. Vairāk informācijas šeit.
  4. 15.12.2019. Izstrādāts materiāls, kurās apkopotas jaunākās atziņas par krājas kopšanas ciršu pielietošanu bērza stādījumos "KRĀJAS KOPŠANA BĒRZU PLANTĀCIJĀS – IETEIKUMI PRODUKTĪVU KOKAUDŽU IZVEIDEI". Vadlīnijas izmantojamas, lai plānotu apsaimniekošanas režīmu bērzu stādījumos un mērķtiecīgi apsaimniekotās dabiskas izcelsmes audzēs ar mērķi palielināt kokaudzes produktivitāti un palielināt saimnieciskās darbības efektivitāti.
  5. 20.12.2019. Izveidots MS Excel modelis bērzu apsaimniekošanas režīma plānošanai. Ar tā palīdzību iespējams modelēt kokaudzes augšanas gaitu un mežsaimnieciskās darbības rentabilitāti, pielietojot dažādus bērzu plantāciju apsaimniekošanas režīmus. Modelī pielietoti mežsaimniecībā plaši pielietoti termini un to saīsinājumi : koku augstums (H), caurmērs (D), vecums (A), šķērslaukums (G). Šobrīd modelis atrodas testa režīmā un pieejams ikvienam interesentam. Instrukcija modeļa pielietošanai šeit. Atsauksmes un jautājumus par modeļa darbību lūdzu adresēt izstrādātājiem: janis.donis@silava.lv.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.