Aktīvie pētījumi

Rūpnieciski iegūtā skuju ekstraktvielas produkta (provitamīnu koncentrāta) pārstrādes tehnoloģijas padziļināta izpēte
Projekta vadītājs: Ojārs Polis
Sākuma datums: 1.6.2017
Beigu datums: 31.12.2017

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.