Aktīvie pētījumi

Rūpnieciski iegūtā skuju ekstraktvielu produkta (provitamīnu koncentrāta) padziļinātās pārstrādes tehnoloģijas izpēte un procesu optimizācija
Projekta vadītājs: Ojārs Polis
Sākuma datums: 2.3.2017
Beigu datums: 15.6.2017

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.