Aktīvie pētījumi

Izstrādāto kūdras lauku izmantošana zemkopībai
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 1.3.2016
Beigu datums: 31.12.2016

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma zinātniskais pārskats (2016) un prezentācija (2017.02.15.)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.