Aktīvie pētījumi

Brūnā lāča Ursus arctos aizsardzības plāna atjaunošana
Projekta vadītājs: Guna Bagrade
Sākuma datums: 1.7.2016
Beigu datums: 31.12.2017

Latvijas vides aizsardzības fonda budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" finansēts pētījums.

Pētījuma mērķis: Brūnā lāča populācijas ilgtermiņa aizsardzības nodrošināšana Latvijā, veicinot labvēlīga stāvokļa sasniegšanu un uzturēšanu, netraucējot dabiskos procesus, kas  norit vienotā Baltijas lāču populācijā. Rast veiksmīgāko risinājumu starp iesaistītajām interešu grupām lielo plēsēju un cilvēka līdzāspastāvēšanas jautājumos Latvijā.

Pētījuma uzdevumi un galvenās veicamās aktivitātes:

  1. Nodrošināt sugas aizsardzības plāna (SAP) atjaunošanu atbilstoši sugu aizsardzības plānu izstrādes vadlīnijām (saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.05.2015. rīkojumu Nr. 127 "Par sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību" un Dabas aizsardzības pārvaldes rīkojumu Nr.1.1/15/2015-P 12.05.2015) un SAP iesniegšanu atbildīgajām institūcijām.
  2. Organizēt vienu starpvalstu speciālistu tikšanos iesaistot Lietuvas, Igaunijas un LCIE ekspertus lielo plēsēju jautājumos, nodrošinot pieredzes apmaiņu un Latvijas SAP apspriešanu.
  3. Organizēt divas apspriedes ar atbilstošās jomas ekspertiem, vides organizāciju, valsts institūciju un nevalstisko, t. sk. medību un biškopju, organizāciju pārstāvjiem SAP atjaunošanas laikā.
  4. Gadījuma novērojumu apkopošana un 2017. gadā ziņoto novērojumu teritoriju apsekošana (iespēju robežās).
  5. Lāču nodarīto postījumu vietu apsekošana (vismaz 5 postījumu vietas; atkarībā no ziņojumu skaita) un iesaistīto pušu viedokļu apzināšana.
  6. Nodrošināt SAP pilnā teksta tulkojumu angļu valodā.

Sasniegtie rezultāti, pētījuma rezultāti dokumentācija:

  1. Brūnā lāča Ursus arctos sugas aizsardzības plāns (vairāk informācijas šeit)
  2. Pirmā sugas aizsardzības plāna (SAP) apspriede
  3. Otrā SAP apspriede
  4. Trešā SAP apspriede

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.