Aktīvie pētījumi

Nacionālais meža monitorings
Projekta vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 1.4.2014
Beigu datums: 31.12.2020

Nacionālo meža monitoringu Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 "Nacionālā meža monitoringa noteikumi", kā arī pamatojoties uz LVMI Silava vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju.

LVMI Silava īsteno 4 Nacionālā meža monitoringa aktivitātes:

  1. Meža resursu statistiskā inventarizācija. Parauglaukumu apsekošana dabā, koksnes resursu pārmērīšana (visu koku krūšaugstuma caurmēra mērījumi, izlases koku augstumu mērījumi, statiskā atmiruma uzskaite) saskaņā ar Nacionālā meža monitoringa metodiku (metodika šeit). Zemes lietojuma veida novērtēšana.
  2. I līmeņa meža monitorings. Koku vainagu stāvokļa ikgadējā novērtēšana 115 parauglaukumos saskaņā ar starptautiskās sadarbības programmas par gaisa piesārņojuma ietekmes uz mežiem novērtēšanu un monitoringu (ICP Forests) izstrādāto un aprobēto metodiku (metodika šeit).
  3. II līmeņa meža monitorings. Deviņu apakšprogrammu izpilde II līmeņa meža monitoringa parauglaukumā Valgundes pagastā Meža pētīšanas stacijas Jelgavas meža novada 1. kvartālā saskaņā ar Nacionālā meža monitoringa metodiku (metodika šeit).
  4. Meža kaitēkļu un slimību (meža biotisko risku) monitorings.

Pētījuma "Nacionālā meža monitoringa īstenošanas" pārskats (2017)

Cita informācija un rezultāti šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.