Aktīvie pētījumi

Tīro tehnoloģiju klāsteris
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 12.9.2012
Beigu datums: 15.6.2015

LVMI Silava ir sadarbības partneris biedrības "Latvijas Biotehnoloģiju asociācija" projektā "Tīro tehnoloģiju klāsteris", kas tiek īstenots saskaņā ar
12.09.2012. līgumu Nr. L-KAP-12-0009 sadarbībā ar
 
Projekta koordinators no LVMI Silava: Dagnija Lazdiņa

Aktualitātes

  1. 25.11.2014. Uzsāk projektu, kas risinās sadzīves notekūdeņu dūņu apstrādes un izmantojuma problēmas Latvijā
  2. 29.12.2014. Notekūdeņu dūņu apstrādes un izmantošanas iespēju pieredzes apmaiņas vizītes Polijā un Igaunijā
  3. 30.01.2015. Noslēdzies projekts, kas risina sadzīves notekūdeņu dūņu apstrādes un izmantojuma problēmas Latvijā

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.