Aktīvie pētījumi

Egļu mūķenes (Lymantria monacha) savairošanās reģiona apzināšana, monitoringa veikšana un rekomendāciju izstrāde iespējamo bojājumu ierobežošanai
Projekta vadītājs: Agnis Šmits
Sākuma datums: 9.3.2011
Beigu datums: 30.11.2011

Pētījuma pasūtītājs – a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma zinātniskais pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.