Aktīvie pētījumi

Inovatīvu metožu un atbalsta programmatūras izstrāde koksnes resursu uzmērīšanai un novērtēšanai uz Latvijas meža statistiskās inventarizācijas informācijas bāzes
Projekta vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 1.11.2010
Beigu datums: 31.10.2013

 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts
Nr. 2010/0247/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/133
Programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
prioritāte 2.1. "Zinātne un inovācijas"
pasākums 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība"
aktivitāte 2.1.1.2. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, ERAF 2.1.1.1. aktivitātes mērķis ir atbalstīt praktiskas ievirzes pētniecības projektus, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem.

Pētījuma mērķis
LVMI Silava zinātniskās un metodiskās pieredzes pārnese uz koku uzmērīšanas programmatūru meža nozares kapacitātes stiprināšanai.
Specifiskais mērķis – mežā veicamo koku dimensiju mērījumu elektronizācija, izmantojot jaunākās paaudzes elektronisko mērinstrumentus un uzmērītās informācijas saglabāšana sagatavotās aplikācijās GPS uztvērējiem ar iebūvētu plaukstdatoru.

Galvenās aktivitātes atbilstoši MK Noteikumu Nr. 752 (07.07.2009):
 1. Tehniskā priekšizpēte.
 2. Pētniecība:
  2.1. Rūpnieciskais pētījums:
  2.1.1. detalizēta datu uzkrāšanas, apstrādes un formulu aprēķinu prasību specifikāciju izstrāde,
  2.1.2. Lauku darbu programmatūras izstrāde.
 3. Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana:
  3.1. informatīvo plākšņu izvietošana un uzturēšana projekta realizācijas vietās,
  3.2. informācija internetā,
  3.3. zinātniskās publikācijas.
 4. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma nostiprināšana:
  4.1. Preču zīmes reģistrācija.

Darba uzdevumi:

 1. Programmatūru specifikāciju izstrāde.
 2. Programmatūru iztrādes platformu analīze.
 3. Testēšanai nepieciešamo mērinstrumentu pārskats.

Aktualitātes

 1. 04.2011. Uzsākta Programmatūras izstrādes vides izvēle, programmatūru prasību specifikāciju konsultācijas atbilstoši katrai iztrādājamajai programmatūrai
 2. 06.2011. Plānoti un apsekoti programmatūru testēšanai nepieciešamie parauglaukumi galvenokārt zinātniskās izpētes mežu Mežoles, Kalsnavas, Šķēdes un Auces masīvu teritorijās
 3. 07.2011. Veikti programmatūru datu ievades vajadzībām nepieciešamo elektronisko mērinstrumentu lauka testi
 4. 29.09.2011. Projekta aktualitātes
 5. 12.2011. Uzsākta programmatūru testēšanai nepieciešamo meža statistiskās inventarizācijas pirmā cikla datu ievadīšana centrālajā datu bāzē
 6. 02.2012. Pabeigta visu plānoto lauku darbu programmatūru specifikāciju sagatavošana
 7. 09.03.2012. LVMI Silava organizēja Latvijas mežzinātnes dienu, tās norises programmā iekļaujot apskatu par pēdējos gados institūtā veiktajiem pētījumiem. Latvijas mežzinātnes dienā prezentācijā "Meža resursu statistiskā inventarizācija – IT risinājumi un tehnoloģijas meža nozares praksei" tika ziņots par pētījuma aktivitātēm un meža nozarei nozīmīgiem paredzētajiem rezultātiem
 8. 04.2012. Uzsākta pētījumā paredzēto programmatūru izstrāde, programmēšanas darbi
 9. 06.2012. Pabeigta pētījumā paredzēto Meža statistiskās inventarizācijas lauku darbu programmatūras, galvenās izmantošanas novērtēšanas programmatūras pielietošanas metodiku sagatavošana
 10. 09.2012. Veikti pirmie testi ar datu ievadi lauka apstākļos, izmantojot speciālos planšetdatorus
 11. 10.2012. Pabeigta Meža valsts reģistra aktualizācijas programmatūras metodikas sagatavošana
 12. 12.2012. Sagatavota Meža resursu monitoringa centrālās datu bāzes jaunā versija, kas satur visus 1. cikla un trīs 2. cikla gadu datus
 13. 01.2013. Pētījuma rezultāti prezentēti divos ziņojumos Latvijas Universitātes 71. zinātniskajā konferencē (links šeit)
 14. 03.2013. Sagatavoti materiāli diviem stenda ziņojumiem Daugavpils Universitātes zinātniskajā konferencē
 15. 05.2013. Pētījuma rezultāti – sagatavojamās publikācijas prezentētas divos stenda ziņojumos Daugavpils Universitātes 7. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kuras abstrakti publicēti apkopojumā 7th International conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic region". Book of abstracts
 16. 07.2013. Iesniegta apstiprināšanai projektā paredzētā preču zīme
 17. 04.09.2013. Pētījuma aktualitātes

Publikācijas

2015. gada novembrī starptautiskās zinātniskās konferences Knowledge Based Forest Sector abstraktu krājumā publicētas

 • Remote sensing data usage capabilities for the analysis of distribution of forest resources outside NFI sample plots
 • LIDAR data usage capabilities for forestry and forest biological diversity evaluation

Acknowledgement: This research was conducted as a part of the European Regional Development Fund's project "Development of innovative methods and support software for the measurement and evaluation of wood resources on the basis of Latvian Forest Statistical Inventory Information" (No 2010/0247/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/133)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.