Aktīvie pētījumi

CAR-ES Centrs augstākā līmeņa vides apstākļu pētījumiem Ziemeļvalstu meža ekosistēmās
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 3.1.2011
Beigu datums: 31.12.2015

Programmas finansētājs Ziemeļvalstu Mežzinātnes sadarbības komiteja SNS (Nordic Forest Research Cooperation Committee).

Sadarbības programmas ietvaros, apvienojot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mežzinātnieku resursus, risinās jautājumus, kas saistīti ar dažādu meža apsaimniekošanas risinājumu un stratēģiju iespējamo ietekmi uz meža vides aizsardzības funkciju (environmental services) izpildi. Programmas vispārīgais mērķis ir nodrošināt zināšanas, kas nepieciešamas profesionālu lēmumu pieņemšanai meža apsaimniekošanā, ņemot vērā šādas meža vides funkcijas:

 • oglekļa akumulācija;
 • ūdens resursu kvalitāte;
 • bioloģiskā daudzveidība;
 • augsnes kvalitāte.

Programmas darbības virzieni:

 • pētījumi par meža vides aizsardzības funkciju ilgtspējību dažādos meža apsaimniekošanas intensitātes apstākļos;
 • meža vides aizsardzības funkciju mijiedarbība mainīgos klimatiskajos apstākļos;
 • zinātnisku metožu izstrādāšana meža vides aizsardzības funkciju īstenošanas integrētai novērtēšanai meža apsaimniekošanas cikla un teritoriālā griezumā;
 • meža apsaimniekošanas un politikas komunikāciju un lēmuma pieņemšanas rīku izstrāde, ņemot vērā meža vides aizsardzības funkcijas.

Starpvalstu sadarbības mērķi programmas ietvaros:

 • nodrošināt bāzi starpdisciplinārai zinātnieku komunikācijai Ziemeļu un Baltijas valstīs;
 • integrēt un dalīties ar zināšanām par meža vides aizsardzības funkcijām;
 • koordinēt zinātnisko darbību, lai novērstu pētījumu pārklāšanos un paaugstinātu pētījumu datu salīdzināmību;
 • kopīgi izmantot zinātniskās izpētes instrumentus, metodoloģijas un datus.
 • informācija par programmas vēsturi un nākotnes plāniem pieejama tās mājas lapā.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.