Aktīvie pētījumi

Lielo plēsēju populāciju stāvokļa zinātniskā izpēte
Projekta vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 29.3.2010
Beigu datums: 30.11.2010

Pētījuma finansētājs Medību saimniecības attīstības fonds.

Pētījuma zinātniskais pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.