Aktīvie pētījumi

Maksimāli pieļaujamais medījamo dzīvnieku populāciju blīvums un minimālais jeb kritiskais populāciju lielums (2010)
Projekta vadītājs: Agrita Žunna
Sākuma datums: 29.3.2010
Beigu datums: 30.11.2010

Pētījuma finansētājs Medību saimniecības attīstības fonds.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.