Meža selekcija un kokaugu adaptācija

    Pētījumi mežaudžu ražības, kvalitātes un vitalitātes palielināšanai ar meža selekcijas metodēm. Teorētiskais pamatojums sēklu plantāciju izveidošanai ģenētiski uzlabota reproduktīvā materiāla ieguvei. Augu mikroklonālo pavairošanas metožu izpēte Augu fizioloģijas laboratorijā. Meža nozīme un pielāgošanās klimata pārmaiņām.


    SpeciālistiAktīvie pētijumiPētījumu arhīvs

    Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.